Why you have to detect metals in wood processing?

Từ thực tế của nguồn gỗ gia công thường có những vật kim loại găm bên trong gỗ rất phổ biến là nguyên nhân chính làm mẻ vỡ lưỡi cưa, gây ra nguy hiểm tai nạn.

Để hạn chế tối đa các sự cố tai nạn trong quá trình gia công gỗ và vận hành máy cưa đĩa, người ta thường dùng máy dò kim loại trong gỗ trước khi xử lý.

Trên cơ sở phân tích được độ dầy gỗ gia công trên máy, đặc điểm các vật kim loại găm trong gỗ thường phổ biến như: các loại đinh sắt ở các nguồn gỗ cũ, mảnh vụn kim loại... máy dò kim loại Mesutronic chuyên dụng trong ngành gỗ có đầu dò kỹ thuật số nhạy cảm với những mảnh vụn kim loại nhỏ nhất, thiết bị sẽ báo động khi phát hiện được kim loại găm sâu trong gỗ.

List of Metal detectors Mesutronic for wood industry

Brochure chi tiết kỹ thuật máy dò kim loại Mesutronic chuyên dùng cho ngành sản xuất gỗ

Other news