Die Firma MESUTRONIC aus Kirchberg im Wald bietet Stellen und Ausbildungsplätze in einem innovativen Unternehmen und einer zukunftssicheren Branche.Video thực tế của máy dò kim loại Mesutronic đang vận hành trên dây chuyền băng tải sản xuất và chế biến mì gói ở nhà máy VIFON